Пенка Георгиева

Утвърждения

Вслушвам се във вътрешните си напътствания, затова работата ми процъфтява и расте. Избирам да се освободя от всички негативни мисли и паричният поток към мен

Към статията

Постоянството

Водата издълбава камъка не със сила, а с постоянство. Да бъдем като водата, когато работим по нашата умствена и емоционална промяна. Нека сме изпълнени с

Към статията

Внезапни и скрити таравми

Внезапна травма „Тя връхлита индивида неочаквано и напълно го завладява. Сериозно заболяване в семейството, прекъсната любовна връзка, развод, смърт на близък- това са все внезапни

Към статията

Травма

„… често ще споменавам модела, залегнал в основата на страданието и който аз наричам травма. Под травма разбирам емоционалното състояние породено от наранени чувства. Когато

Към статията

Прошката

Травмите от детството влияят на целия ни живот в бъдеще. Уж случайните лоши думи, насочени към нас, от родителите ни, променят нашата самооценка. Травмиращите отношения

Към статията

Благодарност

Добре е човек да е благодарен за това, което има в живота си. Да е благодарен на хората и ситуациите, които са го направили такъв,

Към статията

Обиден/а съм на мама

Обиден/а съм на мама Подсъзнателни убеждения, които формират нашата реалност и са по-силни и скрити, докато не ги осъзнаем. След като поговорихме за признаците, които

Към статията