Бащата

Признаци, по които може да узнаем, че имаме натрупана обида към бащата, като фигура и символ.

Първият признак е, когато ни е сложно да отказваме на другите. И да казваме думата „не“. Вторият признак е, когато ни е трудно да поискаме помощ или да приемем помощ. Не умеем да искаме и приемаме помощ.

Третият признак е, когато в обкръжението ни непрекъснато притегляме слаби и безнадеждни мъже. Мъже на, които не можем да разчитаме.

Четвърти признак е, когато жената е контролираща, свръх отговорна и е под непрестанно напрежение.

Пети признак  е, когато парите идват трудно или се заработват трудно. Обикновено с много напрежение и извънреден труд.

Шести признак, който показва, че имаме обида към бащата е, когато у жената няма лични доходи, а предимно и главно разчита на съпруга си или партньора си.

 Тези признаци не е нужно да с всички накуп, за да е налице обида към бащата.

Това е ориентировъчен списък и неговата цел е да ви обърне внимание.

Още публикации

Утвърждения

Вслушвам се във вътрешните си напътствания, затова работата ми процъфтява и расте. Избирам да се освободя от всички негативни мисли и паричният поток към мен

Към статията

Постоянството

Водата издълбава камъка не със сила, а с постоянство. Да бъдем като водата, когато работим по нашата умствена и емоционална промяна. Нека сме изпълнени с

Към статията

Внезапни и скрити таравми

Внезапна травма „Тя връхлита индивида неочаквано и напълно го завладява. Сериозно заболяване в семейството, прекъсната любовна връзка, развод, смърт на близък- това са все внезапни

Към статията