Бащата

Признаци, по които може да узнаем, че имаме натрупана обида към бащата, като фигура и символ.

Първият признак е, когато ни е сложно да отказваме на другите. И да казваме думата „не“. Вторият признак е, когато ни е трудно да поискаме помощ или да приемем помощ. Не умеем да искаме и приемаме помощ.

Третият признак е, когато в обкръжението ни непрекъснато притегляме слаби и безнадеждни мъже. Мъже на, които не можем да разчитаме.

Четвърти признак е, когато жената е контролираща, свръх отговорна и е под непрестанно напрежение.

Пети признак  е, когато парите идват трудно или се заработват трудно. Обикновено с много напрежение и извънреден труд.

Шести признак, който показва, че имаме обида към бащата е, когато у жената няма лични доходи, а предимно и главно разчита на съпруга си или партньора си.

 Тези признаци не е нужно да с всички накуп, за да е налице обида към бащата.

Това е ориентировъчен списък и неговата цел е да ви обърне внимание.

Още публикации

Умът и Времето

Цитат от книгата „Ти си това“, на Румен Чорбаджийски: „Времето е статичен център точно както чашата от масата. Времето е константа; то е като безбрежен

Към статията