Бездействието

Нищо не убива нашата самооценка така, както бездействието.

Ден след ден, месец след месец, година след година, съмнение след съмнение…

Вие убеждавате сами себе си в това, че сте човек на бездействието.

На тази  нездрава и деструктурираща основа, всяко ваше желание и цел, се оказват твърде непосилни.

Човек на бездействието ли сте?

И как е възможно тогава да промените това?

Действайте!

Просто го направете.

Не мислете твърде много, не анализирайте прекалено, просто действайте!

Чрез действията вие формирате съвсем друга представа в самия себе си, за себе си.

Още публикации

Утвърждения

Вслушвам се във вътрешните си напътствания, затова работата ми процъфтява и расте. Избирам да се освободя от всички негативни мисли и паричният поток към мен

Към статията

Постоянството

Водата издълбава камъка не със сила, а с постоянство. Да бъдем като водата, когато работим по нашата умствена и емоционална промяна. Нека сме изпълнени с

Към статията

Внезапни и скрити таравми

Внезапна травма „Тя връхлита индивида неочаквано и напълно го завладява. Сериозно заболяване в семейството, прекъсната любовна връзка, развод, смърт на близък- това са все внезапни

Към статията