Карма причина-следствие

„Същевременно обаче има и нещо по-важно. Всички беди и нещастия на хората са предизвикани от закодираните спомени и действия в миналото, запечатани в трите картинни галерии. Структурите, описани като съдба, здраве, мироглед, характер, психика са вплетени едно в друго. Когато на космическо ниво дадена енергийна субстанция се разблокира, може да окаже въздействие не само върху здравето, но и върху съдбата или психиката-въобще матрицата е многовариантна. Болката и нещастието, здравето и радостта зависят от информацията, която сме оставили в Картинната галерия. Това е карма.

Понятието карма има много смислови значения, но според мен най-подходящото определение е причина-следствие.”

Из книгата „Ти си това”, на Румен Чорбаджийски

Още публикации

Умът и Времето

Цитат от книгата „Ти си това“, на Румен Чорбаджийски: „Времето е статичен център точно както чашата от масата. Времето е константа; то е като безбрежен

Към статията