Нещо не ти харесва?

Седиш в стая с други хора и изведнъж нещо не ти харесва.

Ако регистрираш нещо, което не ти харесва, сега, в този момент, обсъди го!

Веднага,  незабавно…

Изобщо не излизай от стаята, докато не обсъдиш с другите, това което не ти харесва.

Защо да го направиш?

Защото е важно да решиш това именно сега, в този момент.

И то ще бъде решено. Ако имаш смелостта да го поставиш на обсъждане.

Ако излезеш от стаята, с теб ще остане това не харесване, а ситуацията, която не ти е харесала, тя ще продължава в твоя свят.

Следващия път няма да си в тази позиция, в която си сега.

Напълно е възможно да реагираш много по-остро в подобна ситуация с различни хора. Позицията ти ще бъде по-лоша от сегашната.

Реши проблема сега, веднага, преди да си излязъл от стаята.

Обсади го с другите участници и кажи какво не ти харесва. Имай смелостта за това.

Това ще те направи свободен.

Според мен абсолютно всички проблеми свързани с взаимоотношенията с хората произтичат от това, че има недостиг на общуване.

Както и на неумението да изговорим това, което ни тревожи, това, което мислим или това, което чувстваме.

Всичко може да се реши именно в дадения момент.

Изборът е твой!

Още публикации

Умът и Времето

Цитат от книгата „Ти си това“, на Румен Чорбаджийски: „Времето е статичен център точно както чашата от масата. Времето е константа; то е като безбрежен

Към статията