Новото срещу старото

За психолозите отдавна е известно (чрез методи на наблюдение на мозъчната дейност, с помощта на съответните уреди), че ако два неврона са активни в едно и също време, то силата на връзката между тях се увеличава. Изграждат се невронни „пътечки“.

Ако човекът се намира в състояние на непрекъснато внимание, към дадени мисли, невроните се свързват помежду си. Ние създаваме собствено, субективно възприятие върху реалността.
Какво означава това?
Това означава, че ако нашите мисли са например, изпълнени със страх, безпокойство и тревожност, то ние укрепваме създадените невронни връзки и те се разрастват все повече и повече, създавайки подобни мисли пак и пак. Задвижваме колело от негативен начин на мислене. Един вид се „самопрограмираме“ да мислим в черни краски.
И обратно.
Ако решим да създаваме мисли изпълнени с любов, благодарност и радост, то ние създаваме условия за повторението на тези мисловни модели. Тогава и преживяванията ни ще са подобни.

Какво да правим?

Избирайте!

Тук и сега вие решавате върху кой от начините на мислене да се фокусирате.

На базата на този избор, ще създадете собствената си реалност.

Да, изисква време и постоянство, защото твърде дълго сме мислили постарому, но изборът винаги е пред нас. Ежесекундно.

Новото срещу старото.

Осъзнатото срещу автоматичното…

Още публикации

Умът и Времето

Цитат от книгата „Ти си това“, на Румен Чорбаджийски: „Времето е статичен център точно както чашата от масата. Времето е константа; то е като безбрежен

Към статията