Постоянството

Водата издълбава камъка не със сила, а с постоянство.

Да бъдем като водата, когато работим по нашата умствена и емоционална промяна.

Нека сме изпълнени с разбиране и любов, приемане и топлина,

към нас самите, към мислите и чувствата си,

и оформяме стоицизъм и разбиране,

свързани с процесите на вътрешното ни израстване.

Още публикации

Утвърждения

Вслушвам се във вътрешните си напътствания, затова работата ми процъфтява и расте. Избирам да се освободя от всички негативни мисли и паричният поток към мен

Към статията

Постоянството

Водата издълбава камъка не със сила, а с постоянство. Да бъдем като водата, когато работим по нашата умствена и емоционална промяна. Нека сме изпълнени с

Към статията

Внезапни и скрити таравми

Внезапна травма „Тя връхлита индивида неочаквано и напълно го завладява. Сериозно заболяване в семейството, прекъсната любовна връзка, развод, смърт на близък- това са все внезапни

Към статията