Благодарност

Добре е човек да е благодарен за това, което има в живота си.

Да е благодарен на хората и ситуациите, които са го направили такъв, какъвто е.

Защото, докато не намери щастие в това, което има и не е благодарен на хората, които са около него, няма да е щастлив.

И нищо няма да успее да промени.

Той цял живот ще е устремен към щастие, но е обречен на провал.

Благодарността и разбирането са извор на развитие за личността и нейното израстване.

Още публикации

Утвърждения

Вслушвам се във вътрешните си напътствания, затова работата ми процъфтява и расте. Избирам да се освободя от всички негативни мисли и паричният поток към мен

Към статията

Постоянството

Водата издълбава камъка не със сила, а с постоянство. Да бъдем като водата, когато работим по нашата умствена и емоционална промяна. Нека сме изпълнени с

Към статията

Внезапни и скрити таравми

Внезапна травма „Тя връхлита индивида неочаквано и напълно го завладява. Сериозно заболяване в семейството, прекъсната любовна връзка, развод, смърт на близък- това са все внезапни

Към статията