Благодарност

Добре е човек да е благодарен за това, което има в живота си.

Да е благодарен на хората и ситуациите, които са го направили такъв, какъвто е.

Защото, докато не намери щастие в това, което има и не е благодарен на хората, които са около него, няма да е щастлив.

И нищо няма да успее да промени.

Той цял живот ще е устремен към щастие, но е обречен на провал.

Благодарността и разбирането са извор на развитие за личността и нейното израстване.

Още публикации

Новото срещу старото

За психолозите отдавна е известно (чрез методи на наблюдение на мозъчната дейност, с помощта на съответните уреди), че ако два неврона са активни в едно

Към статията