Дисциплината

Дисциплината е социално умение и представлява управление (не потискане) на базови искания, желания (страсти), и е вид инструмент за регулиране на личностното поведение, съобразно определени норми и изисквания, според конкретната ситуация.

Тя създава основата за развитието на самоконтрола. Самоконтролът е способността да се противопоставяме на изкушението.

Самодисциплината до известна степен е заместител на мотивацията. Тя, в същността си е контрол върху собственото поведение. Спомага за изграждане и възпитаване на силна воля в личността.
А личността, я използва като средство, с което постига полезното за себе си.

Дисциплината-това е една най-силните форми на любов към себе си.
Това е игнорирането на текущото удоволствие, заради повече награди в бъдещето.

Още публикации

Умът и Времето

Цитат от книгата „Ти си това“, на Румен Чорбаджийски: „Времето е статичен център точно както чашата от масата. Времето е константа; то е като безбрежен

Към статията