Духовност

Всичко започва с порив за промяна.

Усещаме, че нещо не ни е добре.

Започваме да търсим.

В наши дни, информация, много. Колкото щеш.

Когато човек има правилното знание, то поражда  правилното разбиране към процеси свързани с себепознанието.

Самонаблюдението е път към последното и осъзнатостта ни.

А когато човек познава себе си, самонаблюдава и самоанализира своите действия и постъпки във взаимоотношенията си с други хора, то той може да реши да промени, това което не му харесва.

В себе си!

Ето това е духовност.

Това е акт на любов и приемане на Личноста СИ, такава каквато Е.

Още публикации

Самоконтрол

Способността за упражняване на самоконтрол (социално-емоционално умение) и самодисциплина, често се нарича сила на волята. Тя позволява на хората да насочват вниманието си, въпреки наличието

Към статията

Дисциплината

Дисциплината е социално умение и представлява управление (не потискане) на базови искания, желания (страсти), и е вид инструмент за регулиране на личностното поведение, съобразно определени

Към статията

Непривързаност

Характеристиките на Личността са избор, воля, действие. От позицията на наблюдателя, ние сме неосъждащи това, което наблюдаваме. Тогава владеем изкуството на издигане „над нещата“ и

Към статията

Наблюдателя в теб

Бъди наблюдател! Виж себе си и света около теб! Внимавай в какво внимаваш. Вероятно звучи странно, но е важно да знаеш следното: След като кажеш:

Към статията