Духовност

Всичко започва с порив за промяна.

Усещаме, че нещо не ни е добре.

Започваме да търсим.

В наши дни, информация, много. Колкото щеш.

Когато човек има правилното знание, то поражда  правилното разбиране към процеси свързани с себепознанието.

Самонаблюдението е път към последното и осъзнатостта ни.

А когато човек познава себе си, самонаблюдава и самоанализира своите действия и постъпки във взаимоотношенията си с други хора, то той може да реши да промени, това което не му харесва.

В себе си!

Ето това е духовност.

Това е акт на любов и приемане на Личноста СИ, такава каквато Е.

Още публикации

Умът и Времето

Цитат от книгата „Ти си това“, на Румен Чорбаджийски: „Времето е статичен център точно както чашата от масата. Времето е константа; то е като безбрежен

Към статията