Непривързаност

Характеристиките на Личността са избор, воля, действие.
От позицията на наблюдателя, ние сме неосъждащи това, което наблюдаваме.
Тогава владеем изкуството на издигане „над нещата“ и приемането им такива каквито са.
Това е качество, което се създава, отглежда, расте и се възпитава.
Тогава по-лесно започваме и да пускаме.
Пускането, това е умението за непривързаност.
Това е възможността да пребиваваш в нулата и да си си самодостатъчен.

Още публикации

Умът и Времето

Цитат от книгата „Ти си това“, на Румен Чорбаджийски: „Времето е статичен център точно както чашата от масата. Времето е константа; то е като безбрежен

Към статията