Пасивната агресивност – какво представлява тя?

Една от най-разпространените психологически манипулации е пасивната агресивност.

Какво представлява тя, накратко?

И как да я разпознаем?

В случая, който разглеждаме пасивният агресор не изказва недоволството открито. Но всякак го демонстрира, мълчи, отговаря едносрично или с две-три думи. Възможно е да е саркастичен и когато се опитвате да завържете разговор с него, да е иронизиращ или да се опита да ви унижи. Особено болезнено е когато сме в обкръжението на други хора.

Игнорира ви или отказвал да отговори на конкретно зададен от вас въпрос.

В един момент може да започнете да вярвате, че в нещо сте виновни.

И за да се справите с това усещане започвате да вярвате на манипулатора и да се опитвате да му угодите по всякакъв начин.

Какво да направите, за да спрете да бъдете жертва на подобен вид пасивна агресия?

Продължавайте да се държите така, както желаете.

Не се съобразявайте с лицето, което прилага този натиск върху вас.

Ограничете и прекратете контактите си с подобни хора.

Още публикации

Новото срещу старото

За психолозите отдавна е известно (чрез методи на наблюдение на мозъчната дейност, с помощта на съответните уреди), че ако два неврона са активни в едно

Към статията